kwiaty
Kiedyś narodzą się dzieci


Kiedyś narodzą się dzieci

prawdy

sprawiedliwości

miłości

wolności

dobra.

Zachłysną się powietrzem,

dotkną ziemi,

zaczerpną wody z rzeki, która nie wraca

wierna sensowi źródła.

Będą zwycięstwa świadectwem

cieniem cieni

jasnością jutra.


Warszawa, listopad 2005 r.[ Home ]