***


Po tamtej nocy

gdy staliśmy się jedno

ranek wstał senny

leniwe otworzył oczy.

Dał nam dzień nowy

wspólny, niepodzielony.

Dał nam siebie

i życie tylko i aż-to tak wiele!


Warszawa, sierpień 2003 r.[ Home ]